Overheidsmediation
Voor een burger, ondernemer of ambtenaar die in een conflict geraakt met de overheid, is het vaak opboksen tegen een grote, machtige bureaucratie. De klassieke overheid is 'boven ons gesteld'. Nadelige besluiten kunnen worden aangevochten in klacht-, bezwaar- en beroepsprocedures en dat kunnen al gauw langslepende trajecten worden.
Een overheidsmediator weet hoe hij de overheid in beweging krijgt en hoe om te gaan met machtsverschil. Zo is de overheid steeds vaker bereid om als gesprekspartner aan tafel te komen en een kwestie in redelijkheid te bespreken.
De mediator initieert gesprekken en helpt de verschillende perspectieven en belangen zichtbaar maken. De gesprekken zijn erop gericht om tot een, zowel voor de overheid als betrokken partijen, acceptabele oplossing te komen.