Organisatieverandering
 
Beleid maken, de koers bepalen en de organisatie optimaal inrichten, zijn ingewikkelde processen. Dat komt onder meer omdat belangen botsen. Waar meer geïnvesteerd wordt in het een, kan minder geïnvesteerd worden in het ander.
Dilemma's en spanningsvelden komen extra naar voren in netwerkorganisaties, zoals het RIEC en de veiligheidsregio. Daar botsen lokale belangen nog wel eens met collectieve belangen. Of korte termijn belangen met lange termijn resultaten.
Bij organisatieverandering worden de strategische ambities 'vertaald' in een concreet plan van aanpak. De processen worden begeleid door een consultant, om daarin een gezamenlijke koers en werkwijze te vinden. Dit komt tevens de uitvoering ten goede.