Openbare veiligheid
Er wordt steeds meer verwacht van het bevoegd gezag en ondernemingen op het gebied van veiligheid, terwijl de omgeving complexer wordt en steeds sneller verandert.
 
In openbare veiligheidskwesties staan wij overheden en ondernemingen bij door middel van strategische advisering en detachering.
Door bijvoorbeeld te adviseren op inhoudelijke dossiers, zoals High Impact Crime, ondermijning en crisisbeheersing. Door te helpen het politiek-bestuurlijke niveau te verhogen. Of het schrijven van een beleidsstuk.
Wij versterken de veiligheidspositie van de organisatie door opnieuw naar de bestuurlijke opdracht te kijken ("doen we nog de goede dingen en doen we de dingen goed?") en de integrale samenwerking met de partnerorganisaties en de gezamenlijke agenda te herijken. 
Wij coachen onze cliënten 'on the job', om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken ondanks ervaren complexiteit en druk.