Openbare veiligheid
Het taakveld Openbare Orde en Veiligheid (OOV) is een bijzondere. Het onderscheidt zich in meerdere opzichten van andere taakvelden.
Zo is sprake van een permanent vergrootglas en hoog afbreukrisico. Een intensieve wisselwerking met andere beleidsterreinen en organisaties, door de vele raakvlakken. Beleid én uitvoering: directe interventie in de samenleving. Doorpakken: in veel situaties is geen uitstel mogelijk. En een toenemende complexiteit: maatschappelijke trends en ontwikkelingen volgen elkaar snel op en het is vaak kiezen tussen twee kwaden. Dit vraagt om zorgvuldige besluitvorming en specifieke vaardigheden.
De kernvraag: Hoe organiseer je dit goed? Middels interim management en consulting staan wij organisaties bij op het gebied van bestuur en organisatie, strategische advisering en projectcoördinatie.
Dispute%20resolution%20Chess_edited.jpg