Zakelijke- en arbeidsmediation

Mediation is een krachtig instrument wanneer partijen met elkaar door 'moeten', maar er zelf niet meer uitkomen. Denk aan de meeste zakelijke- en arbeidsconflicten, zoals tussen medewerkers en management, opdrachtgever en opdrachtnemer, spanning binnen een maatschap, of met een grote klant.

Een van de voordelen van mediation is het uitgangspunt om een voor alle partijen acceptabele oplossing te vinden, waarbij niet één partij als 'winnende partij' uit de bus komt en de ander gezichtsverlies leidt. De partijen werken samen, onder begeleiding van een mediator, aan een gezamenlijk (onderhandelings)resultaat.

Voorwaarde voor succes is dat partijen nog steeds bereid zijn om met elkaar om tafel te gaan. De mediator heeft kennis en expertise op het gebied van het gedrag van personen in organisaties en voeren van onderhandelingen. Hij begeleidt de gesprekken achter gesloten deuren.


In veruit de meeste gevallen blijkt deze methode succesvol.
Dispute%20resolution%20Chess_edited.jpg

"Mediation is voor partijen vaak een tactisch alternatief tussen 'niks doen' (en de negatieve consequenties aanvaarden) en een langslepende juridische procedure."

Hallo%20overheid_edited.jpg

"Aaron draagt op persoonlijke titel bij aan de ontwikkeling van het Landelijk Netwerk Politie Mediators (LNPM), voor het beslechten van conflicten binnen en met de Nationale Politie."

Overheidsmediation

Voor een burger, ambtenaar of ondernemer die in conflict komt met de overheid, is het vaak opboksen tegen een grote, machtige bureaucratie.

De klassieke overheid is 'boven ons gesteld'. Nadelige besluiten kunnen worden aangevochten in klacht-, bezwaar- en beroepsprocedures en dat kunnen jarenlange, voortslepende procedures worden.

In de tussentijd kunnen (onterechte) besluiten een enorme impact hebben. Denk aan een onterechte intrekking van een restaurantvergunning waarbij de eigenaar inkomsten misloopt, het door politie of OM onterecht aangemerkt worden als verdachte, het opzeggen van het vertrouwen van een leidinggevende in een medewerker. Hoe draai je zoiets terug?


Een Overheidsmediator kent de processen binnen de overheid en kan een overheid 'in beweging' krijgen.  Hij helpt de perspectieven en behoeftes zichtbaar maken. Gesprekken zijn erop gericht om een langslepende juridische procedure te voorkomen en een zowel voor de overheid als voor betrokken partijen acceptabele, rechtmatige, eerlijke en duurzame oplossing te vinden.