Crisisbeheersing
AMK helpt u grip krijgen op crises. Wij maken sterkte-zwakte analyses om vast te stellen 'waar uw organisatie staat' en wat er beter kan. Op basis hiervan doen wij aanbevelingen om te komen tot een strategische crisisorganisatie en verzorgen trainingen en workshops.
Tijdens een incident of (dreigende) crisis faciliteren wij de bestuurlijke besluitvorming. Zo maken wij, samen met u, een crisisdiagnose en coördineren het opzetten van een crisisteam en noodzakelijke processen, zoals informatiemanagement. Wij zitten desgewenst als technisch voorzitter de vergaderingen voor, zodat u het geheel kunt blijven overzien om de juiste besluiten te nemen.
Voor crisiscommunicatie, woordvoering en psychosociale nazorg werken wij samen met Crisiscentrale.

"Crises zijn van een andere orde dan conflicten. Er ontstaat een dreiging, urgentie en onzekerheid. Conflicten kunnen escaleren in een crisis."

Burgerprogramma Redzaam

AMK heeft, samen met gemeenten en operationele diensten, burgerprogramma Redzaam.nl ontwikkeld om burgers weerbaar te maken in veelvoorkomende conflict- en crisissituaties.

De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) heeft laten weten dat dit initiatief aansluit bij de Strategie Nationale Veiligheid.