Bestuur en organisatie
 
Doen we nog de goede dingen en doen we de dingen goed? Het is goed dat die vraag eens in de zoveel tijd gesteld wordt. In teams en binnen bestuur en directie.
Beleid maken, de koers bepalen, besluiten nemen, de organisatie doorontwikkelen, het zijn ingewikkelde processen. Niet zelden botsen belangen, of is niet geheel duidelijk wat eigenlijk bestuurlijk verwacht wordt, of wat er leeft op de werkvloer.
Dit is vaak extra te merken binnen netwerkorganisaties. Zo kunnen de eigen prioriteiten haaks staan op die van een partnerorganisatie en is niet altijd voor iedereen duidelijk hoe besluiten tot stand komen.
Wij maken sterkte-zwakte analyses en organisatiediagnoses, om te bepalen waar het beter kan. We evalueren de samenwerking en zetten de ambities op een rij. We vertalen deze samen met u naar een herijkte visie en strategie en een uitvoeringsplan.  En zo nodig een (herijkte) taak- en rolverdeling.
Old%20way_edited.jpg