Uw partner in conflict- en crisisbeheersing en mediation

 

Waar ligt onze expertise?

Zakelijk

 • Arbeidsconflicten

 • Directie en ondernemingsraden

 • Partnerschappen en verenigingen

Overheid

 • Beroeps- en bezwaarprocedures ('onterechte beslissingen')

 • Klachten

 • Complexe samenwerkingsverbanden (zoals veiligheidsregio's en regionale expertisecentra tegen de georganiseerde criminaliteit - RIEC)

Conflicten kunnen ons verder helpen, maar kunnen ook schadelijk worden. Door onze inzet wordt in veruit de meeste gevallen een juridische procedure voorkomen en een oplossing gevonden.

Hoe beheersen wij conflicten?

Mediation

 • Een interactief proces met een onderhandelingsdeskundige (mediator). De inhoud is vertrouwelijk. Dit proces bestaat grofweg uit vier fasen:

 1. Intake

 2. Exploratie

 3. Onderhandelen

 4. Vastleggen resultaat

Partij-advisering

 • AMK staat ook individuele cliënten bij. Door het creëren van strategische focus, het aanreiken van een strategie, indienen van een bezwaarschrift, of namens cliënt voeren van een onderhandeling.

Procesbegeleiding

 • Voorkomen van conflicten door onderhandelingen te begeleiden en deze te helpen vastleggen.

Workshops en trainingen

 • Integraal samenwerken

 • Effectief onderhandelen

 • Conflicthantering

 • Assessment training (voor beginnende mediators)

 

Waar ligt onze expertise?

Bestuurlijk

 • Interne conflicten die escaleren tot een bestuurlijke crisis.

Extern

 • Crisistypen, zoals: uitval van vitale infrastructuur, griepgolf, overstroming en en terreurgevolgbestrijding.

Burgerprogramma Redzaam

AMK heeft, samen met gemeenten en operationele diensten, het burgerprogramma Redzaam.nl opgezet om de bevolking weerbaarder te maken in conflict- en crisissituaties.

 

De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) heeft laten weten dat dit initiatief aansluit bij de Strategie Nationale Veiligheid.

Bij een crisis is sprake van dreiging, urgentie en onzekerheid. Zo kan een conflict escaleren in een crisis. AMK heeft de expertise in huis om u onmiddellijk bij te staan.

Hoe beheersen wij crises?

 

Crisisbeheersing

 • Wij helpen u bij het nemen van strategische en kritische besluiten, opzetten van een crisisorganisatie, vormen van een 'gedeeld beeld' en duiding. Maar ook het organiseren van informatiemanagement, externe samenwerking, scenariovorming en een crisiscommunicatiestrategie.

Planning en preparatie

 • Om crises te voorkomen, helpen wij u uw organisatie te professionaliseren. Wij versterken uw strategisch crisismanagement aan de hand van de AMK Quick Scan© en SWOT-analyse.

Training en opleiding

 • Samen met V&R Academie bieden wij diverse opleidingen, trainingen en oefeningen aan. 

 

AMK Consulting is begin 2015 opgericht door Aaron M. Konijn MSc, voormalig adviseur en rechterhand van de burgemeester van Amstelveen.

Onze missie: Bijdragen aan een coöperatieve samenleving, waarin crises en conflicten effectiever voorkomen, beheerst én benut worden. 

Tarieven

 

Een hoog dienstverleningsniveau tegen een schappelijk tarief á €95,- per uur. Geen "opstartkosten" of "inlees-kosten".

 

Bedrijven en instellingen kunnen gebruik maken van een strippenkaart van 30 uur (5 uur gratis).

Uniek en onderscheidend
 • Een hoog dienstverleningsniveau tegen een schappelijk tarief á €95,- per uur. 

 • Geen "opstartkosten" of "inlees-kosten".

 • Gespecialiseerd in zakelijke en overheidskwesties.

 • Krachtig instrumentarium: methoden en technieken uit de crisisbeheersing (zoals de crisisdiagnose) én mediation (gestructureerd onderhandelen).

 • Juridische kennis 'in huis'. AMK heeft een strategisch partnerschap met Mr. R. Teitler van Bavelaar & Bavelaar advocaten.

 • AMK werkt conform NEN-ISO 31000:2018 (risicomanagement) en de Europese gedragscode voor mediators.

 
Ons team

Aaron M. Konijn MSc.

 • Grey LinkedIn Icon

Crisismanager en bestuurlijk mediator

Mr. Ruben Teitler

 • Grey LinkedIn Icon

Advocaat

Gerard Celosse

 • Grey LinkedIn Icon

Security specialist en teamleider

Dennis E. Kraal

 • Grey LinkedIn Icon

Adviseur

 

Katy Zingerman

 • Grey LinkedIn Icon

Interpreter en brand manager

Hilde Waage

 • Grey LinkedIn Icon

Senior projectmedewerker

Willem Sijtsma

 • Grey LinkedIn Icon

Senior projectmedewerker

Afina

 • Grey LinkedIn Icon

Waakhond

 

Beslissing gemeente

"Een zeer schadelijke beslissing voor ons bedrijf werd mede door uw optreden alsnog ingetrokken."

Dhr. G. Freen, algemeen directeur

Ziekenhuis zonder stroom

 

"Door uw interventie is een en ander op gang gekomen, wat anders waarschijnlijk veel langer had geduurd."

 

Dhr. J. Moors, voorzitter Raad van bestuur

Strategische verkenning

"Aaron heeft in dit traject blijk gegeven van visie en strategisch inzicht en gaf niet op als het even tegenzat of ingewikkeld werd." 

 

Mevr. G. Kraayenbosch, Projectleider

 
 
 
Heeft u een vraag? Neem gerust contact op
            Laan van Kronenburg 14,

            1183 AS  Amstelveen

            Nederland

          

            020 895 0616

           

            Info@amk.nl 

            amk.nl  

© amk 2020